آن روزگاران که جنگ نیست ...

 

(نامه بچه های ایران به خدا)

 

یادگار جنگ

ای خدای بزرگ از وقتی که فهمیدم سرفه های زیاد پدرم، تاول ها و زخم های روی بدنش که از من قایم می کند به قول خودش یادگار جنگ است، و از وقتی که فهمیدم داروی خوبی برای خوب شدن پدرم نیست، تصمیم گرفتم برای تو خدای خوبم نامه بنویسم و در نامه از شما بخواهم که پدرم را خوب کنید، چون مادرم همیشه می گوید: از خدا بخواه پدرت و مثل پدرت را شفا دهد...

 

سید شاهین حسینی،10 ساله، تهران

---------------------------------

اگر من فرشته بودم...

 

خداجون سلام. من تو را خیلی دوست دارم. من می خواهم بدانم که چرا مرا فرشته نکردی. خداجون بابای دوست من شهید شده و من دلم برای دوستم زهرا می سوزد که چرا او مثل من بابا ندارد. او دوست دارد بابایش را در خواب ببیند. اگر من فرشته بودم به بابای زهرا می گفتم که به خواب زهرا بیابد. خداجون حالا که فرشته نیستم تو خودت یک فرشته بفرس(بفرست). خانه زهرا نزدیک خانه ماست، هر وقت فرشته می یاید (می آید) به من خبر بده. خداحافظ خداجون.

 

سعیده طالب نجف آبادی، 7 ساله از قم

 

 

 

منبع: کتاب نامه ی بچه های ایران به خدا

چاپ 1384

/ 0 نظر / 9 بازدید