کشتی گرفتن حضرت یعقوب با خدا

(Jacob Wrestled With The God)

 

کشتی گرفتن یعقوب در فنی ئیل:

22 و 23 و 24: شبانگاه یعقوب برخاست و دو همسر و کنیزان و یازده فرزند و تمام اموال خود را برداشته، به کنار رود اردن آمد و آنها را از گذرگاه یبوق به آن طرف رود فرستاد و خود در همانجا تنها ماند. سپس مردی به سراغ او آمده، تا سپیده ی صبح با او کشتی گرفت.

25: وقتی آن مرد دید که نمی تواند بر یعقوب غالب شود، بربالای ران او ضربه ای زد و پای یعقوب صدمه دید.

26: سپس آن مرد گفت: ((بگذار بروم، چون سپیده دمیده است.)) اما یعقوب گفت: ((تا مرا برکت ندهی نمی گذارم از اینجا بروی.))

27: آن مرد پرسید: ((نام تو چیست؟))

جواب داد: ((یعقوب.))

28: به او گفت: ((پس از این نام تو دیگر یعقوب نخواهد بود، بلکه اسراییل*، زیرا نزد خدا و مردم مقاوم بوده و پیروز شده ای.))

29: یعقوب از او پرسید: ((نام تو چیست؟))

آن مرد گفت: ((چرا نام مرا می پرسی؟)) آنگاه یعقوب را در آنجا برکت داد.

30: یعقوب گفت: ((در اینجا من خدا را روبرو دیده ام و با این وجود هنوز زنده هستم.)) پس آن مکان را فنی ئیل (یعنی «چهره ی خدا») نامید.

31: یعقوب هنگام طلوع آفتاب به راه افتاد. او به خاطر صدمه ای که به رانش وارد شده بود، می لنگید. (بنی اسراییل تا به امروز ماهیچه ی عِرق النسا را که در ران است نمی خورند، زیرا این قسمت از رانِ یعقوب بود که در آن شب صدمه دید.)

 

اسراییل: کسی که نزد خدا مقاوم است.

عرق النساء: همان عصب سیاتیک است.

 

 

 

منبع: کتاب مقدس، کتاب پیدایش

 ---------------------------------

پاسخ انجمن کلیمیان تهران

 

کشتی گرفتن یعقوب با فرشته

ماجرای کشتی گرفتن حضرت یعقوب با فرشته و ترجمه اشتباه برخی مورخین غیر یهودی از تورات

 

ماجرای کشتی گرفتن حضرت یعقوب با فرشته، یکی از سوء تفاهماتی است که نسبت به یهودیت ناشی از ترجمه اشتباه برخی مترجمین غیر یهودی کتاب مقدس پیش آمده است که بطور غلط آنرا کشتی با خدا ترجمه کرده اند.

در تورات سِفر پیدایش فصل 3 آیه 24 می فرماید: و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی گرفت. در آیه صریحا تا کید می گردد که مردی با او کشتی گرفت. و البته در چند آیه بعد (آیه 28) می فرماید: زیرا با الوهیم و انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. کلمه الوهیم به مفهوم فرد یا شخصی که دارای قدرت می باشد. از صفات و کنیه های خداواند نیز می باشد و به معنای خدایی که همه نیروها از او منشا گرفته، بکار می رود.

در ضمن الوهیم به معنای فرشته، قاضی، حاکم و . . . نیز می باشد که در ترجمه های غلط موجود در بازار کلمه الوهیم در این آیه خداوند معنی شده است که با توجه با آیه 24 که صراحتا مردی قید می کند اشتباه است و معنای صحیحی فرد قدرتمند یا فرشته می تواند باشد که با توجه به کتاب هوشع نبی فصل 12 آیه 4 و 5 که در مورد همین واقعه در آیه 4 کلمه الوهیم و در آیه 5 کلمه مَلاخ به معنای فرشته را بکار میبرد الوهیم در این عبارات به معنای فرشته می باشد که طبق باور یهود این فرد، فرشته حامی برادر حضرت یعقوب میباشد.

در نهایت این را هم باید اضافه کنیم که بر اساس اصول دین یهود خداوند جسم نیست و به ماده نیز شبیه نمی باشد.

 

معنی کلمه «اسرائیل» چیست؟

اسرائیل یا ییسرائل در عبری از ترکیب دو کلمه سر و اِل تشکیل شده است.

سر = رئیس ، سردار ، حاکم ، امیر

اِل = خدا

که در مجموع به معنی سردار الهی یا خلیفة اله است.

 

 

 

برگرفته از سایت انجمن کلیمیان تهران

http://www.iranjewish.com

 

 قسمت پاسخ به سوالات

http://www.iranjewish.com/FAQ/FAQ.htm

/ 0 نظر / 138 بازدید