شطرنج موبیوس

 

عکس بالا، یک صفحه ی شطرنج از نوع نوار موبیوس هست. نوار موبیوس، نواری هست که ساده ترین حالت آن با داشتن یک نیم چرخش در نوار و چسباندن دو سر نوار به یکدیگر بدست می آید. نوار موبیوس مثالی از یک سطح جهت ناپذیر در ریاضیات هست، یعنی یک رو بیشتر ندارد و ...

  ---------------------------------

معما

 

طول این نوار برای ما مهم نیست اما عرض این نوار، فقط از چهار خانه تشکیل شده است. تمام مهره ها نیز در تصویر قابل مشاهده هستند و هیچ مهره ای در قسمتی از نوار که نمی توانیم ببینیم، وجود ندارد. همانطور که مشخص است، این صفحه شطرنج، سه قسمت راست، بالا و چپ دارد. در سمت چپ این صفحه شطرنج، شاه سفید، رخ سفید و رخ سیاه قرار دارند. در قسمت بالا، دومین سطر، وزیر (ملکه) سفید، سومین سطر رخ سیاه و در سطر چهارم، رخ سفید و اسب سیاه قرار دارند. شاه سیاه، در قسمت سمت راست نوار قرار گرفته است.

 

پرسش: چگونه در دو حرکت شاه سیاه مات می شود؟

 

  ---------------------------------

 

 پاسخ

 

 

حرکت اول:

وزیر سفید را به سمت راست حرکت می دهیم تا در پشت نوار سمت راست، در ستون دوم از چپ قرار بگیرد (قسمت زیرین شاه سیاه) و با ادامه ی حرکت، این مهره در روی نوار سمت چپ، ستون دوم از چپ آن قرار بگیرد (کنار شاه سفید) و با ادامه ی حرکت، در پشت نوار بالایی، در سطر سوم قرار می گیرد و در ادامه حرکت اسب سیاه را می زند و شاه کیش می شود.

وزیر سفید، توسط اسب سفید (ستون اول از چپ) پشتیبانی می شود. در نتیجه شاه سیاه نمی تواند وزیر را بزند. مهره ی فیل سیاه هم نمی تواند وزیر را بزند چراکه با حرکت فیل به سمت وزیر، شاه سیاه توسط رخ سفید که در قسمت چپ نوار قرار گرفته است کیش می شود (حرکت رخ سفید را به سمت بالا دنبال کنید). تنها راه شاه سیاه، زدن اسب سفید است.

 

حرکت دوم:

در نوار قسمت بالا، رخ سفید را به سمت چپ حرکت می دهیم.

رخ سفید به سمت چپ -->  قرار گرفتن در پشت نوار سمت چپ، ستون اول از چپ --> قرار گرفتن در نوار سمت راست و زدن وزیر سیاه.

وزیر سفید، از رخ سفید حمایت می کند و شاه سیاه نمی تواند آن را بزند. در نتیجه شاه سیاه کیش و مات می شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید