دریچه ها

 

ما چون دو دریچه، روبروی هم،

آگاه ز هر بگو مگوی هم.

هر روز سلام و پرسش و خنده،

هر روز قرار روز آینده.

 

عمر آینه ی بهشت، اما ... آه

بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

 

اکنون دل من شکسته و خسته ست،

زیرا یکی از دریچه ها بسته ست.

نه مهر فسون

نه ماه جادو کرد

نفرین به سفر، که هرچه کرد او کرد

 

 

شاعر:  مهدی اخوان ثالث

 تهران/دی 1335

منبع کتاب: آخر شاهنامه

/ 0 نظر / 8 بازدید